Gradjevinska fizika Simprolit blokova

Uniformne oznake Simprolit blokova

Simprolit blokovi tipa N za fasadne zidove - coeff. za linearni proračun

Simprolit blokovi tipa S za fasadne zidove - coeff. za linearni proračun

4 Simprolit zvukoizolacioni blokovi - coeff. za linearni proračun

Simprolit blokovi za unutrašnje zidove - coeff. za linearni proračun

Simprolit blokovi tipa NM za zidove sa montaznom ispunom D400 - coeff. za linearni proračun

Termofizicki pokazatelji Simprolit plistirolbetona