Page 8 - Simprolit sistem
P. 8

Termoizolacija i zdravlje stanara    TERMOIZOLACIJA OBJEKATA - DA, ALI NE PO CENU ZDRAVLJA STANARA


    Postoje neosporni prirodni procesi, ustanovljeni milionima godina, univerzalni sistemi vrednosti čije
    nepoštovanje kad-tad, ranije ili kasnije, ali jednoznačno izaziva trajne posledice po ekologiju i dugovečnost
    životnog prostora, sazdanog u nameri da u njemu stotinama godina žive i razvijaju se pokolenja.

    Ono što medicina predstavlja za čoveka, to je građevinska fizika za građevinske objekte, jer se i građevinski
    objekat, kao i živo biće – rađa, vremenom stari, zna da boluje i na kraju umire.

    Svesno ili ne, u poslednje vreme se u sredstvima masovnih informacija, popularnoj, pa i stručnoj literaturi
    pojam termoizolacija zamenjuje pojmom utopljavanje građevinskih objekata i na taj način se zanemaruje veoma
    bitan zahtev da termoizolovan zid mora da štiti, ne samo od hladnoće zimi, već i od prekomerne toplote leti, a
    što danas, u uslovima globalnog otopljavanja, postaje imperativ. Nažalost, u takvu zamku lobija proizvođača
    raznih termoizolacionih sistema upadaju ne retko i veoma kreativni stvaraoci.

    Sveobuhvatan i stručan izbor optimalnog sistema termoizolacije objekata, kako sa ekološke, tako i sa tehničke i
    ekonomske tačke gledišta, jedan je od najvažnijih zadataka projektanata i investitora.

    Sposobnost materijala da posle određenog vremena i pod određenim klimatskim uslovima zadrži svoje
    prvobitne karakteristike definiše se kao njegova dugovečnost. Dobra i neometana paropropustljivost, odsustvo
    kondenza, homogenost materijala i njegova unutrašnja struktura, karakteristike vezivnih sredstava samog
    materijala, otpornost na visoke i niske temperature pri promenljivoj vlažnosti i dr. direktno utiču na njegovu
    dugovečnost. U startu "jeftina" termoizolacija nedugovečnim termoizolacionim materijalima je u krajnjem zbiru
    višestruko skuplja, samo što troškove sanacije ili zamene posle isteka određenog vremena prebacuje na buduće
    korisnike tako termoizolovanog objekta.

    Zaštita građevinskog objekta, bilo od niskih ili visokih temperatura, veoma je kompleksan problem. Popularno
    rečeno, građevinski objekat ne može leti skinuti zimski kaput i zameniti ga laganom pamučnom majicom, niti
    može bar jednom u nekoliko godina menjati garderobu. Paropropusna termoizolacija fasadnih zidova je
    osnovna pretpostavka i najekonomičniji način poboljšanja ekoloških uslova stambenog prostora, pri čemu
    paropropusnost slojeva u zidu mora da raste iznutra ka spolja!

    Normativima dozvoljen kondenz u zidovima u okvirima propisanog vremena za njegovo isušavanje pod hitno
    treba zabraniti, s obzirom da se on, zajedno sa svim štetnim i opasnim materijama nakupljenim u zidu, isušuje
    ka unutra. S obzirom da se štetne materije u vazduhu, prema ispitivanju ruskog ekologa prof. A.I.Šafira nalaze u
    slojevima vazduha "debljine" 70 cm od poda i 70 cm od plafona, stradaju pre svega naša deca i domaće
    životinje, koji su blizu poda. Trenutno je u trendu graditi "pasivne kuće", kuće čiji zidovi ne dišu, sa
    paroizolacijom i debelim slojevima termoizolacije spolja. Pri tome se ne vodi računa da princip štednje energije
    po svaku cenu ima i druga, alternativna ekološka rešenja, te da nije daleka budućnost da će se sa objekata
    skidati mineralna vuna sa fenolom i formaldehidom, kao što se danas skida azbest - do skora nezamenljiv
    termoizolator... Na delu je gruba zamena teza, isticanje pozitivnih sa uporednim sakrivanjem negativnih
    karakteristika materijala i sistema, "farbanje u zeleno", kako od strane pojedinih proizvođača u želji za
    masovnom proizvodnjom njihovih materijala, tako i od strane pojedinih investitora, u želji da u eri ekonomske
    krize brže prodaju izgrađen prostor i ostvare što veću zaradu. U svetskoj literaturi to se naziva "greenwashing"
    (zeleno pranje, zeleno ispiranje mozga), odnosno, kako to naziva Jasminka Demin, d.i.a. LEED GA iz Kanade,
    "ekomanipulacija", sa ciljem da se jasno definišu, prepoznaju i suzbiju te štetne i opasne pojave čija je suština
    manipulacija u oblasti ekologije.

    U svom radu na ovu temu, ona dalje navodi: " Pokušaj da se zeleno reguliše putem sveobuhvatnog programa
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13