Page 7 - Simprolit sistem
P. 7

Zahvaljujući izuzetnoj lakoći sistema, na najvećem aerodromu u Moskvi - Domodedovo, osim izvedenih
    međuspratnih ploča od Simprolita preko rebrastog lima, u toku gradnje je, bez dodatnog ojačanja, o
    konstrukciju okačena još jedna, pod krov dodata, međuspratna ploča.

    Uporednom analizom idejnog projekta dve kule u prvoj fazi projekta "Beograd na vodi" površine oko 60.000
     2
    m , primenom Simprolit međuspratnih krstatih ploča bi se cela konstrukcija (pa i problematični šipovi) olakšala
    za preko 21.000,00 tona!

                               ®
                      Simprolit monolit    Simprolit monolit je Simprolit polistirolbeton zaliven u oplatu, proizveden i ugrađen direktno na gradilištu,
    izrađen u svemu prema Tehničkim uslovima, sa završnim slojem od 4 - 6 mm cementnog lepka ili maltera sa
    sitnim peskom.

    Čvrstoća na pritisak izolacionog sloja od Simprolit monolita, zavisno od njegove marke (zapreminske težine) se
                    2
    kreće i do 1,2 MPa (120 tona/m ) bez deformacija, dok prekoračenje navedenog opterećenja ne izaziva lom, već
    samo ulegnuće – deformaciju od dela milimetra do par milimetara.

    U visokogradnji, Simprolit monolit se najviše primenjuje:

     za utopljavanje temeljnih ploča i zidova;
     umesto cementne košuljice međuspratnih ploča, u svojstvu istovremenog ravnajućeg, termoizolacionog i
                                              2
    zvukoizolacionog sloja (dok cementna košuljica debljine oko 5,0 cm teži oko 110 kg/m , košuljica od Simprolit
                    2
    monolita teži manje od 13 kg/m ;
     kao kompozitni elemenat fasadnih zidova sa nosećom metalnom konstrukcijom;
     kao termička i protivpožarna obloga metalnih stubova i greda;
     pri izgradnji novih i utopljavanju starih ravnih krovova;
     pri zaštiti krovova od rebrastog lima, pri čemu ima termoizolacionu i jedinstvenu protivpožarnu funkciju
     ne sadrže kreč ili neki drugi agresivni sastojak;

    U odnosu na materijale koji se standardno primenjuju za termoizolaciju ravnih krovova, Simprolit monolit se
    izdvaja:

     najboljim odnosom čvrstoće i termofizičkih karakteristika;
     najboljim odnosom otpornosti na mraz i termofizičkih karakteristika;
     najboljim odnosom dugovečnosti i termofizičkih karakteristika;
     sposobnošću da obavlja više funkcija istovremeno: kao mehanička zaštita hidro-izolacije, kao termički sloj i
    kao sloj za pad (sloj Simprolit monolita debljine 35cm lakši je od cementne košuljice debljine 5cm!);
     jedinstvenom sposobnošću povećanja požarne sigurnosti krovova od profilisanih limova.

    U slučaju da se kao noseći krovni pokrivač javlja profilisani lim, Simprolit monolit:


     povećava dugovečnost krovnog pokrivača i krovne konstrukcije u celini;
     povećava otpornost na dejstvo požara ne samo krovnog pokrivača, već i objekta u celini;
     antikoroziono štiti pokrivač od rebrastog lima;
     krovni pokrivač od rebrastog lima u celini dobija veću krutost, posebno u slučaju dinamičkih opterećenja
    (jakih vetrova, montaža i servisiranje instalacija i sl.)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12