Page 6 - Simprolit sistem
P. 6

®
           Simprolit fasadne ploče i fasadni paneli            ®
    Simprolit sistem termoizolacije fasada postojećih i novih objekata, po ukupnim karakteristikama:
    termoizolaciona sposobnost - paropropusnost - dugovečnost - hidrofobnost - otpornost na požar -
    otpornost na udar - nesputanost formi i oblika i ostalim karakteristikama, znatno se izdvaja od ostalih
    postojećih rešenja i sistema termoizolacije fasada.

    Simprolit ploče i fasadni paneli, u poređenju sa pločama i fasadnim panelima od mineralne vune, imaju gotovo
    istu termoizolacionu sposobnost za istu gustinu (težinu), normiranu vatrootpornost i paropropusnost, ali pri
    tome imaju:


     znatno veću čvrstinu,
     manju hidrofobnost (ne upijaju vlagu iz vazduha),
     više od tri puta veću dugovečnost,
     mogućnost formiranja formi i oblika na fasadi,
     znatno smanjenu pojavu kondenza na kontaktu sa fasadnim premazima i oblogama

    i druge prednosti.


    Osim za termoizolaciju postojećih i delova objekata u gradnji, Simprolit ploče se primenjuju i kao međusloj
    između betona i demontažne oplate, u svojstvu trajno ugrađene termičke zaštite betonskih elemenata, fasadnih
    zidova i međuspratnih ploča iznad garaža i negrejanog prostora, pri čemu se tako zaštićeni betonski elementi,
    posle skidanja demontažne oplate, mogu odmah malterisati ili čak samo pregletovati, bez dodatnih armaturnih
    ili "rabic" mreža.

    Simprolit ploče i Simprolit fasadni paneli, kao retko koji analog u svetu, pružaju neslućene mogućnosti
    arhitektonskih oblika i izražajnosti. U Moskvi je u završnoj projektnoj fazi objekat sa fasadnim panelima "u
    talasima".

                     ®
           Simprolit međuspratne i krovne ploče


    Nijedan građevinski sistem u svetu nema toliku lepezu rešenja, koji istovremeno zadovoljavaju konstruktivne,
    termofizičke, protivpožarne, aseizmičke i druge zahteve održivog razvoja i ekološke gradnje objekata - počev
    od sistema nosivih, fasadnih i pregradnih zidova, sistema ploča za ekološku termoizolaciju objekata, termo-
    zvuko-izolacionoh slojeva za krovove i podove, pa do sistema olakšanih međuspratnih i krovnih ploča.

         ®                        ®
    Simprolit međuspratne i krovne ploče u Simprolit sistemu odlikuju:

     mala težina konstrukcije,
     izuzetna lakoća izvođenja,
     vatrootpornost i protivpožarna bezbednost,
     dobra termička i zvučna izolacija,
     eliminacija termičkih mostova kroz ploče balkona, terasa i erkera,
     mogućnost proizvodnje kako na fabrici tako i na samom gradilištu,
     univerzalna primena i kod armirano-betonskih i kod čeličnih konstruktivnih sistema,
     povećanje seizmičke otpornosti kroz smanjenje ukupnog opterećenja,
     smanjenje potrebnih preseka nosivih elemenata i smanjenje armature,
     brže izvođenje uz mogućnost delimične ili potpune montaže
     i, konačno, značajno smanjenje ukupne cene izgradnje objekata.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11