Page 5 - Simprolit sistem
P. 5

 ne sadrže kreč ili neki drugi agresivni sastojak;
     imaju konstantni maseni procenat vlažnosti: 4% - 8%, što je veoma bitno kod gradnje u područjima povećane
    vlažnosti;
     izuzetno povoljan odnos termičkih koeficijenata materijala u laboratorijskom "suvom" stanju i realne
    vrednosti istog koeficijenta kod elemenata ugrađenih u zidu, za razne klimatske zone vlažnosti;
     duktilnost i odsustvo deformacija blokova;
     ubedljivo najbolja letnja stabilnost u odnosu na analoge iste debljine - izolacija i ka spolja i ka unutra, što je
    veoma važno kod gradnje u područjima sa ekstremnim letnjim i zimskim temperaturama;
     izuzetno dobra paropropusnost (zidovi od Simprolit blokova «dišu»);
     zadovoljenje protivpožarnih zahteva;
     mogućnost primene u svojstvu termoizolacione, trajno ugrađene oplate,
     komfortabilnost;
     ekološka podobnost;
     široki asortiman - preko 25 tipova Simprolit blokova, kako opšte namene (nosivi, samonosivi, pregradni),
    tako i posebne namene (za ventilisanu fasadu, za obziđivanje kamenom, za oblaganje paronepropusnim
    oblogama, za stabilizaciju slabo nosivog tla kod gradnje puteva, pruga i mostova i dr.);
     dugovečnost;
     otpornost na mraz;
     postojanost pri reskim dnevnim promenama temperature
     i još mnogo drugih prednosti!


    Sve zahtevniji propisi energetske efikasnosti istakli su u prvi plan superiornost termičkih karakteristika
    Simprolit blokova u odnosu na ostala rešenja fasadnih zidova – Simprolit blok debljine svega 25.0 cm
    zadovoljava zahteve većine zemalja EU, a Simprolit blok debljine svega 30.0 cm ne samo da zadovoljava, već i
                                                       2
    preko 15% premašuje zahteve EU da posle 2015. godine toplotna provodljivost bude manja od 0.24 W/m K.
    Simprolit blokovi zauzimaju minimalnu korisnu površinu objekta (svega 13cm za blok debljine 25cm, odnosno
    18cm za blok debljine 30cm - jer se preostali, termoizolacioni deo bloka "izbacuje" 12cm ka spolja i kao takav
    ne ulazi u bruto računsku površinu objekta), čime se za 10%-20% povećava i neto prodajna površina objekta
    unutar istih gabarita.


    Izgradnjom objekata Simprolit blokovima rešen je i problem požarne saglasnosti (zid od Simprolit bloka
    debljine 20,0 cm otporan je na dejstvo požara preko 180 minuta (REl 18O), zbog čega se njima zidaju i
    protivpožarni zidovi.

    Izuzetna lakoća zidova od Simprolit blokova posebno je pogodna kod nadogradnji objekata (zid od Simprolit
    bloka debljine 25,0 cm. obostrano omalterisan, težak je svega 164 kg/m² zida, dok je na primer omalterisani
    pregradni zid od opeke debljine samo 12cm težak preko 260 kg/m² zida). Takođe zbog daleko manje težine, a
    time i seizmičke mase, objekat sa istim parametrima projektovan u Simprolit sistemu najmanje dvostruko je
    sigurniji na seizmičke uticaje od istog objekta projektovanog u standardnom AB sistemu.

    Osim ekonomičnosti za investitora zbog brzine, jednostavnosti i tehnologičnosti gadnje, ne malo važna je i
    ekonomija korisnika objekata - stanara, zbog znatno manjih eksploatacionih troškova. Ovo je posebno važno
    kod planiranja gradnje stambenih i objekata specijalne namene - bolnica, škola, ustanova za smeštaj penzionera
    i lica sa posebnim potrebama, hotelskim apartmana, bungalova i sl.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10