Page 21 - Simprolit sistem
P. 21

ZAKLJUČAK

    Uticaj izgradnje na prirodu često je zanemarivan u prošlosti, kao da nije postojala svest o tome da mora da
    postoji harmonija između izgradnje i prirode. Ekosistemi su sistemi koji održavaju život i potrebna je izradnja
    koju će ekosistemi podržati, a ne izrgradnja koja ih uništava. Kolika je važnost ovom problemu data širom sveta
    pokazuju i sve strožiji direktni zakonski akti, naročito u nekim državama SAD-a i Zapadne Evrope. S druge
    strane, ukoliko se ne preuzmu određene mere permanentan porast građevinske aktivnosti na našim prostorima
    značajno će pogoršati postojeću situaciju.
         ®
    Simprolit sistem ima neograničene mogućnosti izgradnje arhitektonskih objekata u punoj harmoniji sa
    prirodom i u skladu sa principima gradnje budućnosti – ekološke gradnje. U ovom radu navedeno je nekoliko
                                                ®
    primera sa očiglednim bioničkim paralelama između Ekosistema (žive prirode) i Simprolit sistema. Zbog
                                       ®
    velike paropropusnosti koju ovaj materijal poseduje, zidovi u Simprolit sistemu "dišu" što je od primarne
    važnosti za ekološku podobnost stambenog prostora.
    Simprolit sistem (made in Serbia), dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja, od kojih se ističu: Bronzana
    medalja na Prvom svetskom kongresu pronalazača u Bankoku, Grand Prix sa likom Nikole Tesle i Zlatna
    medalja sa likom Nikole Tesle u Beogradu, Zlatni IFIA kup Evropskog saveza pronalazača, Najveća nagrada
    SEEBE sajma građevinarstva "Nova vizura" u Beogradu, zlatna medalja u Moskvi, Grand Prix u Moskovskoj
    Oblasti i dr.
   16   17   18   19   20   21