Page 18 - Simprolit sistem
P. 18

o "kruženju" energije pretvaranjem iz jednog oblika u drugi – u obratni tok vraća se zanemarljivo mala količina
    energije – ne više od 0,2%!
    U cilju očuvanja ekosistema, a time i čovečanstva, još juna 1992. godine održana je konferencija OUN u Rio de
    Žaneiru "Planeta Zemlja" vezana za razvoj i očuvanje okolne sredine. Konferenciji su prisustvovali najviši
    rukovodioci 179 zemalja sveta, kao i mnogobrojne međunarodne državne i nevladine organizacije. Konferencija
    je pokazala da se socijalno-ekonomski problemi razvoja ne mogu više odvojeno posmatrati od njihovog uticaja
    na čovekovu okolinu. Prihvaćen je "Program mera za XXI vek" sa pozivom svim zemljama sveta za
    "ekostabilnim" razvojem, da bi se zadovoljile postojeće potrebe, ali ne podvrgavajući riziku sposobnost i
    mogućnost budućih pokolenja da i one zadovolje svoje potrebe. U kompleksu programa mera navedeni su i
    predlozi mera i zahteva za ostvarivanjem ekostabilne (ekološke, zelene) gradnje:


     ekostabilno projektovanje i izgradnja – politika, prijem rešenja, upravljanje;
     ekostabilno korišćenje energije; statistika koriščenja energije; energija pri zagrevanju i pri hlađenju;
    građevinska fizika; prozori i zaštita od insolacije; ekološki efekti poboljšanja toplotnog režima;
     ekološki građevinski materijali; instrumenti i metode izbora adekvatnih građevinskih materijala; štetni
    ingradijenti; smanjenje ekološkog opterećenja od betona; revitalizacija postojećih objekata; prepreke i procesi
    na putu recirkulacije
     ocene životnog ciklusa objekata; zelene ocene objekata; instrumenti ocene i dugovečnost objekata; ekološki
    status objekata; nacionalni sistem ekološkog ocenjivanja kao izvor normativnih trebovanja za "zelenu" gradnju;
    upoređivanje rezultata "zelenih" objekata pri koriščenju raznih metoda ocene;
     program rada za ekostabilnu - ekološki opravdanu gradnju ("Sustainable Construction Agenda").


    Upravljanje i organizacija su ključni aspekti razvoja ekostabilne gradnje, koja treba da rešava ne samo tehničke
    probleme, već i prateća socijalna, ekonomska, pravna i politička pitanja. Zbog toga je ekostabilna gradnja vrlo
    složen mehanizam sa veoma velikim brojem međusobnih dejstava svakog od elemenata ponaosob.


    Prepreke ka progresu u ekostabilnoj gradnji najčešće su:


     profesionalna i konzervativna inercija koja štiti "status-kvo",
     razumevanja problema među profesionalnim učesnicima u projektovanju i gradnji,
     nepostojanje normativnih dokumenata i manje deklarativne, a više konkretne podrške države i društva,
     tržišna kretanja, kupovna moć stanovništva,
     nedovoljni, nekompletni ili nekorektno iskazani izvorni podaci,
     političko protežiranje lokalnih ili inostranih proizvođača,
     nepostojanje ili neprimenjivanje paketa kazneno-vaspitnih mera zbog prikrivanja ili neistinitog prikazivanja
    izvornih podataka koji bitno utiču na donošenje odluka kod izbora materijala ili funkcionisanja sistema.    BIONIČKI KREATIVNI INŽENJERING

    Bionika (od grčke reči "bion" – osnovni elemenat života, živeći) je najčešće usvojen naziv za novu primenjenu
    nauku o tehničkim rešenjima zasnovanim na osnovnim principima organizacije, osobina, funkcija i struktura
    žive prirode. Osnovna oblast izučavanja bionike predstavljaju životne forme u prirodi i njihovi analozi u
    industrijskoj proizvodnji, idejama i rešenjima.


    Arhitekturno-građevinska bionika izučava zakone formiranja i obrazovanja struktura živih organizama, polazeći
    od osnovnih principa stvaralaštva žive prirode - ekonomije materijala, ekonomije energije i postizanja
    maksimalne u datim uslovima dugovečnosti.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21