Page 17 - Simprolit sistem
P. 17

Sličan primer je i davanje dozvole da se protivpožarno ne zaštite prednapregnute međuspratne ploče, koje
    uopšte nemaju armaturu da primi zatezanje u donjoj zoni, već je prijem zatežućih napona rešen
    prednaprezanjem kablova i unošenjem pritiska u ceo betonski presek. Efekat požara je pogibeljan - na visokoj
    temperaturi kablovi se izdužuju, gubi se uneta sila pritiska i međuspratna ploča pada rušeći svojom težinom i
    udarom sve spratove ispod! A slučajevi kada se ne primene nikakve zaštitne mere, kada izvođač "na časnu reč"
    komisiji za tehnički prijem preda objekat samo uz izjavu da je "požarno zaštitio" fasadu, a komisija to i ne
    proveri, jer "nema vremena" - nisu ni cilj ovog teksta, već predmet za krivična gonjenja.


    Napomena: Cilj ovog teksta je isključivo da pomogne ili bar podseti neke kolege na nešto što su možda
    zaboravili, prevideli ili prosto nisu stigli da pročitaju, zauzeti svakodnevnim naporima za golo preživljavanje u
    ovim teškim vremenima za građevinsku struku.


             Ekološka gradnja, bionički kreativni

                                              ®
                inženjering i Simprolit sistem


    Rezime:


    Građevinske kompanije, vlade i zajednice širom sveta pokrenuli su inicijative usmerene na smanjenje ekološke
    štete izazvane izgradnjom i na integraciju novih procesa i tehnologija koji vode ka ekološki održivoj izgradnji.
    Kod nas još uvek nije u dovoljnoj meri probuđena svest o tome da našu urbanu budućnost možemo da
    preživimo samo ukoliko gradimo na načine koji ne samo da smanjuju ekološka oštećenja, već unapređuju
    zdravlje ekosistema i štite prirodne resurse. U ovom radu prikazani su i objašnjeni osnovni principi ekološke
    (zelene) gradnje i Bionike (Bioničkog kreativnog inženjeringa), sa akcentom na Simprolit sistem, sistem
    ekološke gradnje kreiran primenom osnovnih postulata Bionike.


    UVOD

    Narastajući ekološki problemi doveli su do saznanja o neophodnosti preorijentacije čovečanstva na put razvoja
    usmeren ka postizanju harmonije uzajamnih odnosa sa prirodom. Ekologizacija načina mišljenja je neosporno
    prvi i osnovni korak u ekologizaciji uzajamnog odnosa čoveka i prirode, jer samo postojanim ekološkim
    obrazovanjem i vaspitanjem može zaživeti ekološka etika.
    Predznaci globalne ekološke katastrofe inicirali su najvažniju aktivnost čovečanstva u savremenoj epohi –
    saznanje da put razvitka mora biti u harmoničnim odnosima sa prirodom i njenim resursima. A postizanje
    harmonije u uzajamnim odnosima sa prirodom ne može biti ostvareno bez ekologizacije pristupa gradnji, koji
    potom za rezultat daje ekologizaciju normi i pravila, počev od globalne postavke razvoja sistema, preko
    njegovog projektovanja i realizacije.

    EKOLOŠKA GRADNJA


    Svaki sistem mora biti u harmoniji sa prirodom, oponašati je i regenerisati. Potrebna je krajnja opreznost u
    primeni sistema različitih od prirodnih, jer priroda je stvarana milionima godina i informacija njenog razvoja
    mora biti putokaz za sisteme koji računaju na dugovečnost i ekološku stabilnost. Promene su nelinearne – i mala
    izmena jednog resursa može dovesti do velikih izmena drugih.

    Energija, vazduh i voda su osnovni izvori i uslovi postojanja ekosistema. I dok se pravilnim ekološkim
    mišljenjem i postupanjem vazduh i voda mogu obnavljati, energija sa tehnološkim razvojem čovečanstva
    postaje deficitarna komponenta ekosistema. Interesantan je podatak da se, pri dobijanju iz prirodnih sistema
    korisne produkcije, na njenu jedinicu troši sve više energije – na jednog čoveka Kkal/dan: u kamenom dobu oko
    4.000, u feudalnom dobu 12.000, u industrijskoj epohi 70.000, dok se danas, u najrazvijenijim stranama, troši i
    preko 250.000! Pri tome je proces izdvajanja energije iz ekosistema nepovratan i kod njega se ne može govoriti
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21