Page 16 - Simprolit sistem
P. 16

Amaterizam, kao aktivnost u slobodnom vremenu je uobičajena pojava, čak i socijalno poželjna. Amaterizam
    na radnom mestu, a posebno tamo gde se odlučuje o uslovima života i zdravlja generacija treba da bude ne
    samo zabranjen, već i zakonski sankcionisan.

    Uzmimo kao jedan od primera zaštitu stambene zgrade od požara i amatersku primenu "slobodnog sudijskog
    uverenja". U literaturi se može naći rešenje da je, da bi se armirano-betonski stub zaštitio od požara (požarna
    temperatura je preko 1100 0C) eksperimentalno dokazano da se dodavanjem još jednog armiranog zaštitnog
    betonskog sloja debljine 25mm po celoj površini stuba može povećati vatrootpornost ukupnog betonskog
    preseka.

    A onda se pojavi "stručnjak sa svojim cenjenim mišljenjem" da isto važi i kada se na taj način zaštiti stiropor! I
    dozvoli da se bez ikakvih protivpožarnih razdelnica, ili drugog načina sprečavanja širenja požara, utopljavaju i
    višespratni stambeni objekti!

    Da je pre toga pročitao bar nešto o toplotnom kapacitetu, ne bi sravnjivao povećan betonski presek sa oblogom
    od stiropora. Ili da je bar iz atesta stiropora video da se stiropor sam pali, bez prisustva vatre, na temperaturi oko
    450 0C - što nije ni trećina od požarnog opterećenja!

    A da ne pričamo o rezultatima ispitivanja kojih je prepuna stručna literatura gde istopljen stiropor u betonskom
    panelu pada na zemlju i sam se pali već posle dvadesetak minuta dejstva požara...
    Ili je taj "stručnjak sa svojim cenjenim mišljenjem" ipak mišljenja da je tih dvadesetak minuta dovoljno da se
    evakuišu svi stanari...
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21