Page 15 - Simprolit sistem
P. 15

 PVC folija: biološki nerazgradljiv materijal podložan starenju, ne obezbeđuje potpunu izolaciju prodora pare
    u mineralnu vunu, posebno na mestima prodora instalacija, oko fasadnih otvora i slično;
     mineralna vuna - izuzetno dobar materijal kada se obezbedi potpuna evakuacija pare iz nje (ventilisane
    fasade). U protivnom, samo 1% vlažnosti u njoj i do 10% smanjuje njene termoizolacione sposobnosti i
    dugovečnost. Ako se izuzmu proizvodi visoko tehnološki razvijenih proizvođača tipa Rockwool, Isover i par
    drugih, problematična je i njihova ekološka podobnost zbog prisustva fenolnih ili formaldehidnih smola, te
    čestica prašine manjih od 3 mikrona, koje dokazano izazivaju kancerogene promene u plućima.
     drvo je trajan građevinski materijal samo pod uslovom konstantne vlažnosti i provetravanja. U panelima
    između PVC folije sa unutrasnje i stiropora sa spoljašnje strane to sigurno nije slucaj;
     stiropor je posebna priča, ali kako se nalazi isključivo sa spoljne strane zida, treba podvući njegovu malu
    dugovečnost, neotpornost na udare grada, požar i UV zracenje, te izuzetna neotpornost na glodare.


    Kada se svemu tome doda i da zidovi takvih kuća "ne dišu", t.j. ne evakuišu štetne materije u spoljašnju sredinu
    - a nemaju ugrađen sistem prinudne ventilacije, što je jedina ekološka alternativa, onda se zaključak nameće
    sam po sebi - sve to ni po čemu nije montažna EKOLOŠKA kuća, to je samo jedna obična MARKETINŠKA
    PREVARA!


    ENERGETSKA EFIKASNOST U GRAĐEVINARSTVU - TRI PUTA "DA" I "NE"

    Da - energetska efikasnost je nužnost!
    Da- ekološka etika pri tome mora biti aksiom!
    Da- harmonija sa prirodom se pri tome mora održati!
    Ne - ni u kom slučaju parcijalna rešenja energetske efikasnosti ne smeju biti sama sebi cilj!
    Ne - amaterizmu i voluntarizmu u struci!
    Ne - lobijima i politikanstvu na račun zdravlja i opšteg dobra,

    Samo primena svih principa ekološke gradnje, poštovanje svih zahteva građevinske fizike, te u maksimalno
    mogućoj meri zaštita od stihijnih dejstava poput požara, zemljotresa i poplava mogu dugoročno gledano doneti
    blagostanje, ne samo stanara već i društva u celini.

    Primera radi, ne sme biti dozvoljeno poboljšanje energetske efikasnosti objekta od paropropusnih zidova
    utopljavanjem manje paropropusnim materijalima, što je u suprotnosti sa osnovnim zahtevom građevinske
    fizike da paropropusnost slojeva mora rasti od iznutra ka spolja - recimo ne sme se dozvoliti utopljavanje
    zidova od Ytonga sa koeficijentom paropropusnosti 4-5 ili opeke sa koeficijentom paropropusnosti 7-12 sa
    stiroporom čiji je koeficijent paropropusnosti 38 ili stirodurom čiji je koeficijent paropropusnosti iznad 50. U
    suprotnom, sva isparenja štetnih materija zadržaće se u zidu i od njega stvoriti jednu svojeobraznu septičku
    jamu i potencijalni atak na zdravlje budućih generacija stanara!

    Ili, recimo, ne sme biti dozvoljena primena nedugovečnih materijala bez prethodnog upozorenja kupaca ili bar
    bez ugradnje fazonskih elemenata za laku montažu fasadne skele da bi se za 15-20 godina zamenili primenjeni
    nedugovečni materijali.

    Definitivno se mora zabraniti primena lako zapaljivih ili "samogasivih" termoizolacionih materijala (gase se tek
    kada prestane direktno dejstvo plamena), ne sme se u cilju socijalnog mira i pojeftinjenja kvadratnog metra
    stana od prostora gde čovek sa porodicom provede 2/3 života stvoriti latentni izvor nesreće širih razmera. I još
    mnogo toga...

    Da li to znaju stručnjaci koji daju dozvole za takvu gradnju ili oni koji izdaju upotrebne dozvole? Bolje bi bilo
    da je odgovor negativan, da ne znaju, da se amaterski bave svojim poslom, jer sve što se ne zna, ako se hoće,
    može se i naučiti! Strašno bi bilo da znaju i svesno to dozvoljavaju - jer bi to u najlakšem slučaju bila korupcija,
    a u najtežem zločin protiv pokolenja!
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20