Page 11 - Simprolit sistem
P. 11

Takva logika u građevinarstvu udaljava životni prostor od prirode i pretvara ga u banalnu, bezdušnu, nečovečnu
    i neodgovornu zavisnost ljudske vrste od raznih mašinskih sistema, filtera, ozonozatora, aromatizatora i svega
    drugog komercijalno profitabilnog, ali sve dalje od prirodnog i ekoloskog u njegovom izvornom značenju.

    Savremeni trendovi u oblasti projektovanja i gradnje veoma jasno potvrđuju da svesnim ili nesvesnim
    zamenama teza, bojenjem sivih zadnjih namera lobista u zelene boje ni po čemu sličnih prirodnih procesa,
    mnogi današnji "stvaraoci", u želji da po svaku cenu budu "in", osuđuju pokolenja da se sutra rađaju i žive u
    protivprirodnim uslovima, svesni ili ne da će to neminovno dovesti do svakojakih bolesti i tela i duše u takvim
    uslovima.

    Ne čudi agresivan nastup i zamena teza raznih interesnih grupa i proizvođača raznih "ekoloških" sistema. Jer,
    samo na primeru danas tako moderne "pasivne kuće", u slučaju da se ona kao etalon propiše na teritoriji Ruske
    Federacije, to znači 40 miliona filtera za vazduh zatvorenog sistema za klimatizaciju i "štednju energije"
    godišnje, a po 25 evra svaki - to je milijardu evra godišnje. I to nije sve - prava zarada je tek kada se pojave
    recimo virusi gripa A - treba kupiti odgovarajući filter, za viruse tipova B,C,D... isto, jer će se u protivnom, već
    poznatim efektom prenošenja bakterija kroz zatvoren klimatski sistem, od komšije obolelog negde u prizemlju,
    zaraziti na svim spratovima u soliteru...

    Čudi inertnost arhitekata, tih prirodom nadarenih stvaraoca, da sve prihvataju bez rezerve, dozvoljavajući da
    njihov kristalno jasan stvaralački um zamagle razne pomodarske floskule, neverovatne zamene teza protivne
    svakoj logici i prirodnim zakonima.

    Ako se po smislu prevede sa grčkog, "arch(i)-tect-ur(a) je među glavnim stvaraocima originala na zemlji i
    predodređena je za rađanje originalnih formi unutar prirodnog okruženja. Stoga prihvatanje pomodarskih
    tendencija zavijenih u primitivne improvizacije života, nekritički odnos ka svemu što je protivno prirodi i
    njenim zakonima, nije i ne sme postati princip projektovanja životnog prostora - na štetu i fizičkog i duševnog
    zdravlja budućih generacija.

    Ogromna je odgovornost lekara za zdravlje pojedinaca koje leče, a jos veća i gotovo nemerljiva je odgovornost
    arhitekata, tih sidbinom predodređenih stvaraoca koji svojim greškama i zabludama mogu uništiti zdravlje ne
    samo pojedinog pacijenta, več čitavih pokolenja koja će se rađati i živeti u njihovim objektima. Oni su ti koji
    moraju da pri realizaciji svoje stvaralačke vizije uzmu u obzir i sve fizičke, hemijske i biološke rizike sistema i
    materijala koje ugrađuju, oni su ti koji iz pravog mora informacija punih komercijalnih obmana, prevara i laži
    imaju za obavezu da svojim znanjem i kritičkim pristupom odaberu ispravan detalj, ispravan princip, ispravan
    sistem.

    Mada na prvi pogled kompleksan, taj zadatak arhitekata nije tezak - neka samo uporede i u svojim rešenjima
    primene kako je to rešila i milionima godina unazad proverila priroda...

    U interesu čovecanstva, u interesu pokolenja, u interesu samih arhitekata koji su bez ikakve sumnje ogromnom
    većinom časni i pošteni stvaraoci, krajnje je vreme da se, analogno Hipokratovoj zakletvi, za arhitekte uvede
    obaveza polaganja Zakletve časnog arhitekte, koja bi, po ugledu na Hipokratovu zakletvu lekara, recimo trebalo
    da glasi:

    "U času kada stupam među članove profesije arhitekata, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu
    očuvanja osnovnih prirodnih i kulturoloških vrednosti.
    Prema svojoj učiteljici prirodi sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savesno i
    dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje korisnika mojih objekata.
    Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije zvanja arhitekte.
    U izboru detalja, materijala i sistema objekata koji projektujem neće na mene uticati nikakvi prirodom
    neprovereni principi, nikakve informacije ili rešenja koja su u suprotnosti sa osnovnim zakonima prirode,
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16