Page 10 - Simprolit sistem
P. 10

alergije po celom telu? Da li kašlju i imaju astmu? Da li su vaše oči suzne i prsti kompletno pomodreli?
    Alergeni, gljivice, mikotoksini, problem sa memorijom, česta promena raspoloženja, iznenadne glavobolje,
    kijanje, curenje iz nosa, problem sa mrežnjačom oka, osetljivost na svetlost... Proverite, da li su vam zidovi
    paropropusni! "
    Konrad Fischer, Architect

    Dom je čovekova "treća koža" - prva je spostvena, druga "koža" je njegova garderoba. Živo biće sa preko 80%
    izgorele kože nema šanse da preživi, jer organizam i preko kože diše, izbacujući sve nuzprodukte prirodnih
    procesa u spoljašnju sredinu. Sve živo u prirodi diše, i dom treba da diše! Utopljavanje životnog prostora
    paronepropusnim materijalima ili sendvič zidovima nema analoga u prirodi i treba ga izbegavati.

    I energiju treba štedeti, jer je i priroda štedi, jer u prirodi opstaju samo sistemi sa optimalnom potrošnjom
    energije. Termoizolacija objekta je jedno od rešenja, pri čemu se izbor sistema ne sme odraziti na zdravlje
    stanara.

    Danas u svetu postoji niz dugovečnih, paropropusnih, ekološki podobnih i energetski efikasnih sistema, kod
    kojih zidovi dišu.
    Simprolit sistem je jedan od njih.


                     Ekologizacija struke    EKOLOŠKA ETIKA, ZAKLETVA ČASNOG ARHITEKTE I UNIVERZALNI BIOLOŠKI PRINCIPI
    PROJEKTOVANJA


    Živi organizmi i sredina njihovog bitisanja neraskidivo su povezani interaktivnim vezama, povratnim i
    nepovratnim promenama i deformacijama. Pravila, međusobni odnosi, uzroci i posledice ustanovljeni milionima
    godina imaju jedan i jedinstveni rezultat – ŽIVOT! Ma koji poremećaji te iskonske harmonije zakonomerno
    izazivaju gibelj čitavih vrsta, pa i živog sveta u ogromnim razmerama.

    Svaki razvojni koncept mora biti u harmoniji sa prirodom i njenim resursima, oponašati je i regenerisati.
    Potrebna je krajnja opreznost u primeni sistema različitih od prirodnih, jer priroda je stvarana milionima godina
    i informacija njenog razvoja mora biti putokaz za razvojne sisteme koji računaju na dugovečnost i ekološku
    stabilnost. Promene su nelinearne – i mala izmena jednog resursa može dovesti do velikih nepovratnih izmena
    drugih.

    Ekologizacija struke i njoj svojstvenog načina razmišljanja je neosporno prvi i osnovni korak u ekologizaciji
    uzajamnog odnosa čoveka i prirode, jer samo ekološkom kulturom, ekološkim pristupom i postojanim
    ekološkim obrazovanjem i vaspitanjem generacija, može zaživeti ekološka etika.

    Nepoštovanje ekološke etike, kao bitnog elementa kulturološkog bitisanja čovečanstva, nedvosmisleno vodi ka
    degradaciji ne samo humanog bića, vec i univerzuma u celom. Kada se lični ili parcijalni interes stavi iznad
    opšteg blagostanja, kada istinu zamene poluistine i laži, te kada se pojmovi iskrive po potrebi pojedinaca ili
    interesnih grupa, onda sto puta ponovljena laž postane istinom, a prevara uobičajenim marketinškim nastupom.
    Nepostojanje ekološke etike u građevinarstvu ne samo da ubija kulturu i umetnost projektovanje i građenja, već
    osuđuje pokolenja na izopštavanje od prirode, ugrađujući im još pre rođenja razne mehanizme i opremu za
    održanje "održivog razvoja", kao da se radi o bolesniku kojeg u sobi za reanimaciju priključuju na veštačka
    pluća ili srce, da bi ga održali u životu!

    Takva logika vodi u kupovinu prava na tuđ život, kroz kupovinu "kvota" - vec danas bogate drzaže kupuju
    kvote na energiju od siromašnih država i naroda, sutra su na redu kvote na vodu, prekosutra na vazduh koji
    dišemo ...
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15